top of page

Kurumsal Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kısaca; firmaların iş süreçlerinin, stratejilerinin ve organizasyonel yapılarının tarafsız ve uzman kişiler tarafından incelenerek, şirketlerin performansını artıracak ve büyümeyi destekleyecek çözüm ve önerilerin sunulmasıdır.

Pazarlama, finans, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, hizmet ve ürün yönetimi gibi oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren yönetim danışmanları alternatiflerin belirlenmesi, ilave kaynak temini ve/veya çözümlerin uygulanması noktasında firmalara katma değer sağlarlar

Her şirketin kendine has bir yapısı ve hedefleri vardır. Sistemi ve süreçleri kendine özgüdür.

Bu nedenle amacımız her şirket için, tüm kaynakları ile hedeflerine uygun verimli bir yapıyı müşterimiz ile birlikte çalışarak geliştirmektir. Mevcut işi büyütmek, sağlıklı bir yapı ve sistem oluşturmak amaçlanır.

İş kurma aşamasında olan kişi ve şirketlere hedeflerine ulaşmakta destek sunar.

İş insanlarının hayal ve hedeflerini başarmaları için kendilerini gerçekleştirmeleri hedeflenir. İş insanlarının hayal ve hedeflerini başarmaları için kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. İş sahibinin zihinsel ve duygusal olarak hazırlanmasına yardımcı olur; uygun yöntemleri geliştirmesi için gerekli iç motivasyonu artırır.

Yeniden Yapılandırma ,

Şirketlerin kurumsallaşma sürecinin hangi aşamasında olursa olsun verimliliklerini artırmak için yardımcı olmaktadır.

                      KURUMSAL YÖNETİM

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştiren ve uygulayanlar olacaktır.

 - Kurumsal Yönetim İlkeleri,

 - İnsan Kaynaklarının Yönetimi,

 - Hizmet ve Müşteri İlişkileri,

 - Koçluk ile Yönetim Bakışı,

 - Gelişim Eğitimleri

 

   * Yönetim Becerileri

 

   * İletişim Becerileri

 

   * Takım Çalışması

 

   * Zaman Yönetimi

 

   * Olumlu Bakış Açısı

 

   * Kişisel İmaj Yönetimi

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page