top of page

Hakkımızda

​2006 (İSTANBUL) - 2017 (ESKİŞEHİR)

2006 yılında İstanbul’da Avukatlık Bürosu olarak Avukat Ali Murat Canko tarafından kurulan CANKO Hukuk&Danışmanlık ünvanını alarak 2017 yılında Eskişehir'e taşınmış olup mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

CANKO Hukuk&Danışmanlık, ağırlıklı olarak sanayi sektörü olmak üzere, çeşitli sektörel alanlarda özellikle İstanbul ve Eskişehir'de olmak üzere yurt geneline yayılmış gerçek kişi, şirketler ve diğer tüzel kişiliklere hukuki yapılanma, hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıklarda dava takibi hizmeti sunmaktadır.

CANKO Hukuk&Danışmanlık, kendisinden hizmet alan kişiye ve üzerinde çalışılan soruna özgü çözümler ve yaklaşımlar sergilemeyi, sıradan ve kalıplaşmış yaklaşımlardan uzak durmayı benimsemeyi esas almaktadır.

CANKO Hukuk&Danışmanlık, bir kişinin değil, O’nu oluşturanların tamamını kapsayan “takımın” adıdır.

 

Temel değerlerimiz bütünlük ve güven, yeniliğin teşvik edilmesi, ekip çalışması ve takımdaki herkesin devam eden kişisel gelişimidir.

CANKO Hukuk&Danışmanlık logosunda yer alan üçlü sütun; hukuk, danışmanlık ve kurumsal yönetim alanında verilen hizmetleri, üstteki iki çizgi ise müvekkillerimiz ve diğer danışanlarla yanyanalığını, yukarıya doğru olan eğim birlikte hareketi, kırmızı renk ise etkin ve dinamik çalışmayı ifade etmektedir.

CANKO Hukuk&Danışmanlık ;

Hukuku, sorunlara çözüm bulma enstrümanı olmaktan çok sorunları önleme enstrümanı olarak kullanmayı,


Hukuku, ticari faaliyeti engelleyen değil, engelleri kaldıran bir unsur olarak devreye sokmayı,


Uyuşmazlıkları yargı önüne taşımayı son ve kaçınılmaz çözüm olarak algılamayı,

Yaşam ve özellikle de ticari yaşamın hukukla iç içeliğinin ve etkileşiminin başta şirket yöneticileri olmak üzere herkes tarafından fark edilmesini sağlamayı,


Hukuki sorunlara yaklaşımda YENİLİKÇİ ve PROAKTİF olmayı,


Hukukun gelişim sürecine katkı sağlayacak YENİLİKÇİ bakış üretmeyi,


Şirketlere ve olaylara, kalıpçı bir anlayıştan çok, özel ve özgün bir anlayışla yaklaşmayı, “butik” çalışmalar ile şirketlere hukuki kimlik kazandırmayı,


Hepsinden öte, ADALET duygusu ile hareket etmeyi,

esas alır.

Kendimizi sadece "avukatlar" olarak görmüyoruz ancak ticari veya kişisel bağlamda olsun veya olmasın, müvekkillerimizin güvenilir danışmanı olmaya çalışıyor ve bir hukuk bürosundan beklenenden daha fazla ek hizmet sunuyoruz.
Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page