top of page

Önleyici Hukuk Danışmanlığı

Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar, çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, zamanında müdahale edilmeyince, ileride daha da büyüyerek maddi ve manevi zarara yol açmaktadır.

Hukuk, toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Yaşanılan sorunların hukuki yollarla çözümlenmesi mümkündür fakat içerisinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçları; tarafların hızlı çözüm üretmeye odaklanması ve uyuşmazlıklarda alternatif çözümleri beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde önlemler almak ve ileride meydana gelebilecek sorunları engellemek gerektiğinden önleyici hukuk burada devreye girmektedir.

 

Birçok gerçek ve tüzel kişi önleyici hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmamakta bu sebeple de uyuşmazlıkların çözümü için Mahkemelere gidilmektedir. Yasal yollara başvuru hem ek masraflar doğurmakta hemde öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması ile yapılan planlamaların sekteye uğramasına sebep olmakta ve çözümün uzun bir zamana yayılmasına yol açmaktadır.

Ticari şirketlerin faaliyetleri bakımından, şirketlerin kuruluş aşamasından sözleşme süreçlerine kadar her türlü işlemlerinin, hukuki bir denetimden geçmesi son derece önemlidir.


Şirketlerin kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği faaliyetler açısından; şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesinden başlayarak, iş ilişkisi kurulan diğer kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi, işçi-işveren ilişkileri bakımından, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, fesih süreçlerinin hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup taraflar açısından maksimum korumayı sağlamak ancak sistemli bir hukuki denetim ile mümkündür. Bu sebeple hem şahısların hem de şirketlerin atacakları adımlarda süreçleri doğru yönetmek ve ileride bir hukuki uyuşmazlıkla karşılaşmamak adına en başından hukuki destek alması ve böylece önleyici tedbirlerle geleceğe yönelik bir koruma sağlaması çok önemlidir.

 

Kısaca, bir uyuşmazlığa ilişkin Mahkemeden tarafınıza gönderilen tebligatı alarak bir hukuk hizmeti almaktansa, bu sorunun ortaya çıkmasını engellemek en başından bir hukuki danışmanlık alarak potansiyel sorunları öngörmek ve buna göre hareket etmek çok daha doğru bir adım olacaktır.

 

Canko Hukuk&Danışmanlık olarak asıl hedefimiz, olası riskleri öngörerek, müvekkillerimizin, uzun ve maliyetli yargılama süreçleri ile karşı karşıya kalmalarına engel olmak, doğru yönlendirmeler ve düzenlemeler ile ileride meydana gelme ihtimali olan sorunları en başından ortadan kaldırmaktır.

ÖNLEYİCİ HUKUK DANIŞMANLIĞI ALMANIZ İÇİN SEBEPLER

- Sorunların oluşmaması için risk planlaması yapılır.

- Oluşabilecek sorunlar Yargıya gitmeden çözülür.

- Hukuki riskler asgariye indirilir.

- Maddi zararların önüne geçilir.

- Şirketin marka ve itibari değeri artar, korunması sağlanır.

- Asıl işinize odaklanmanızı sağlar.

- Hukukun içinde kaybolmadan çalışmanızı sağlar.

- Hukukçuyla çalışmanın konforu işinize pozitif yansır.

- İşlerinizde ve müşteri ilişkilerinizde hukuki avantaj sağlar.

- Kaçınılmaz hukuki davalar için ekonomik avantaj sağlar.

ÖNLEYİCİ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

- Şirketler Hukuku

  Kuruluş Sözleşmesi,

  Yönetim Kurulu İşlemleri,

  Genel Kurul İşlemleri,

  Basınla İlişkiler,

- İş Hukuku

  İş Sözleşmesinin Kurulması,

  İş Sözleşmesinin Sonlandırılması,

​  Rekabet Sözleşmelerinin Hazırlanması,

  Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanması,

- Ticaret ve Borçlar Hukuku

  Hukuki sorunlarda sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi, 

  Her türlü sözleşmenin hazırlanması,

  Her türlü ihbar ihtar ve bildiriminin hazırlanması,

  Mevcut sözleşmelerin takibi ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,

  Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılması,

  Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak sözleşme toplantılarına katılınması.

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page