top of page
Ali Murat Canko
 
1969 da Eskişehir’de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, Lise öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı.

1997 de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1999-2006 yılları arasında Akbank TAŞ.de Avukat ve Yönetici olarak görev yaptı. Akbank ve grup şirketlerine özellikle Bilişim Hukuku, Ticaret, İcra ve İflas, İş ve Bankacılık Mevzuatı konularında hukuki destek verdi ve hukuki süreçlerini yönetti, ayrıca kurum personeli ile MİY ve Müfettiş eğitimine ilişkin hukuk derslerinde eğitmenlik yaptı.

2006 - 2012 yılları arasında Epik Software de Hukuk Müşaviri ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan tüm lehe ve aleyhe davalar ile oluşan kredi risklerinin takibinin merkezden denetiminin bir sistem içerisinde ve Web tabanlı bilgisayar programı aracılığıyla yürütülebilmesi için yapılan AYS (Alacak Yönetim Sistemi) projesini yürüttü ve AYS (Alacak Yönetim Sistemi) projesi ile ilgili proje planlamasını ve program detay analizini yaptı. Alacak satışı ile ilgili; veri toplama ve veri yönetimi, portföy inceleme ve değerlendirme, alım/satım ve işlem sonrası hizmetler, çözümleme ile ilgili hizmet ve işlemlerle ilgili çalışmalarda bulundu.

 

Halen kurucusu olduğu Canko Hukuk&Danışmanlık ’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, birlik ve kişilere, uzmanlaşmış hukuk danışmanlığı hizmeti vermekte olup Avukatlık mesleğinin yanı sıra Bankacılık ve Bilişim Hukuku konularında Bilirkişilik yapmakta, ayrıca planlanan programlar dahilinde; Bilişim Hukuku, İnsan Kaynakları Enstrümanı Olarak Hukuk, Etkin Yöneticinin Hukuku ve İş Hukuku dersleri vermektedir.

 

1999 yılında İstanbul Barosu üyesi olarak başladığı avukatlık mesleğini, 2017 yılından bu yana Eskişehir Barosu üyesi olarak sürdürmektedir.

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page