top of page

Hizmetlerimiz

Kurumsal Yönetim Çözümleri & Danışmanlığı​

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kısaca; firmaların iş süreçlerinin, stratejilerinin ve organizasyonel yapılarının tarafsız ve uzman kişiler tarafından incelenerek, şirketlerin performansını artıracak ve büyümeyi destekleyecek çözüm ve önerilerin sunulmasıdır.

Pazarlama, finans, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, hizmet ve ürün yönetimi gibi oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren yönetim danışmanları alternatiflerin belirlenmesi, ilave kaynak temini ve/veya çözümlerin uygulanması noktasında firmalara katma değer sağlarlar.

Bilgi İçin
Kurum Yöneticileri İçin İş Hukuku Eğitimleri​

İş hayatında önemli bir yere sahip olan temel haklar ile ilgili olan eğitimlerimiz; personel yöneticileri, işverenler, insan kaynakları departmanı çalışanları için rehber niteliğinde bilgiler sağlamaktadır.

Bu eğitim serisi ile; işverenlerin yükümlülükleri, iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, ücretlendirme ve çalışma süreleri gibi iş hayatının önemli unsurlarını oluşturan konular hakkında detaylı bilgiler verilmekte ve işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği konularında kurum içi uyuşmazlıkların ve çatışmaların engellenmesi hedeflenmektedir. 

Şirketler İçin Önleyici Hukuk Danışmanlığı

 

Önleyici hukuk, hukuki risklerin analiz edilerek planlanmasını ve problem ortaya çıkmadan önlenmesini esas alan bir hukuk metodudur. Avukatların görevi yalnızca hukuki uyuşmazlık süreçlerini yönetmek ve sonuçlarını öngörmek değil müvekkillerle aktif ve güçlü ilişkiler içerisinde bulunarak, problemlerin oluşmadan önce önlenmesidir.

Önleyici Hukuk Danışmanlığımızda, asıl olan risk planlaması olup müvekkil tarafından tespit edilemeyen konularda dahi risk oluşumunun öngörülmesi ve buna karşı tedbir alınması esas alınmaktadır.

Bilgi İçin
Sözleşme Yönetimi​

Şirketler Sözleşme Yönetimi konusunu niye dikkate almalılar?

Çoğu zaman tedarikçiler ile anlaşma sağlanıp, sözleşme imzalandığında satınalma departmanının işlerinin bittiği düşünülmektedir. Satınalma departmanlarının sorumluluklarının merkezinde kaynak (tedarikçi) bulma stratejisi, tedarikçi seçimi, sözleşme geliştirme ve pazarlık konuları yer almaktadır. Ancak birçok zaman, sözleşme imzalandıktan sonra ‘satınalma’ kenara çekilmekte ve sürecin devamında yer almamaktadır.

Bazen söz konusu sözleşme ve takibi, bütçeden sorumlu grubun alanına devredilir; bazen ise, söz konusu sözleşme çekmeceye kaldırılır veya bilgisayarda bir yere kaydedilir ve unutulur.

Bu durumda, başarılı bir satınalma işi zayıf bir sözleşme yönetimi ile yarım kalabilir yada satınalma veya kaynak bulma süreci etkili bir sözleşme yönetimi ile iyileştirilebilir.

 

Bu sebeple; sözleşme yönetimi baştan uca tedarikçi bağlantı süreci içerisinde, kaynak (tedarikçi) bulma ve pazarlık aşamalarından daha kritik öneme sahiptir.

Online İtibar Yönetimi​

Online (çevrimiçi) itibar yönetimi, internet ortamında bir marka, şirket ya da kişi hakkında olumsuz içeriklerle mücadele yöntemi olup ayrıca internet ortamındaki imajlarını yönetmeyi de kapsar.

 

Online itibar yönetimi, bir savunma biçimidir. Markanız  ve ürününüz çok kaliteli, çalışanlarınız iyi olabilir, hizmetlerinizi en iyi biçimde sunabilirsiniz ama bunu müşterileriniz bilmezse ürün veya hizmetinizin hiçbir değeri yoktur.

 

Online itibar yönetimi; kişinin ya da kurumun itibarını zedeleyecek sosyal medya karalamaları, yalan yorumlar, sahte hesaplar, yanlış bilgilendirme, bilgi sızması, eski çalışanların nefret söylemleri gibi saldırıların önüne geçmek için başvurulabilecek en iyi yol olup hem kişiler hemde kurumlar için zorunludur.

 

İmaj yaratma ve oluşabilecek olumsuz ve kötü ifadelerin yok edilmesi adına online itibar yönetimi, konunun uzmanı avukat tarafından süreçlerin idame ettirildiği, online itibar yönetimine başvuran kişi ve kurumlar için maksimum fayda sağlandığı ve bu işlemlerin hukuki boyutlarının da en iyi biçimle sonuçlandırıldığı bir işlemdir.

Özel Hukuk Hizmetleri​

Aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri ve yapılandırma projelerini uygulamanın yanı sıra aynı konulardaki uyuşmazlıklarda dava avukatlığı hizmeti de verilmektedir.

 

TİCARET HUKUKU

- Şirketler Hukuku

- Joint Venture, İşbirliği ve Yap-İşlet Projeleri

- Şirket Birleşme ve Bölünmeleri

- Hukuki Durum Tespiti (Due Dilligence)

BORÇLAR HUKUKU

- Sözleşme Düzenleme

- Sözleşme Müzakereleri

- Sözleşme Değerlendirme

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKU

  - Ticaret Ünvanları
  - Tescilsiz Haklar
  - İnternet Alan Adları
  - Gizli Bilgiler
  - Ticari Sırlar

MİRAS HUKUKU

- Vasiyetname

- Bağışlama Sözleşmeleri

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

- Miras Sözleşmeleri

- İptal, Tenkis ve Tereke Davaları

İcra ve İflas Hukuku - Bilişim Hukuku - İş Hukuku 

Aile Hukuku - Vakıflar ve Dernek Hukuku

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page