top of page

Özel Hukuk Davaları

Aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri ve yapılandırma projelerini uygulamanın yanı sıra aynı konulardaki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti de verilmektedir.

TİCARET HUKUKU

- Şirketler Hukuku

- Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş ve Yapılanması

- Joint Venture İlişkilerinin Düzenlenmesi

- İşbirliği ve Yap-İşlet Projeleri

- Şirket Birleşme ve Bölünmeleri

- Hukuki Durum Tespiti (Due Dilligence)

BORÇLAR HUKUKU

- Sözleşme Düzenleme

- Sözleşme Müzakereleri

- Sözleşme Değerlendirme

BİLİŞİM HUKUKU

- Bilişim Hukuku

VAKIF VE DERNEK KURULUŞLARI

- Vakıflar ve Dernek Hukuku

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKU

- Marka / Haksız Rekabet Davaları

- Fikri Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
  - Eser Sahibinin Hakları
  - Bağlantılı Haklar

- Sınai Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
- Marka
  - Endüstriyel Tasarım
  - Coğrafi İşaretler
  - Patent
  - Faydalı Model

- Diğer Haklara İlişkin uyuşmazlılar
  - Ticaret Ünvanları
  - Tescilsiz Haklar
  - İnternet Alan Adları
  - Gizli Bilgiler
  - Ticari Sırlar

İŞ HUKUKU

- İşçi - İşveren İlişkileri

- İş Prosedürleri

- İşe İade Davaları

- İşçi Alacak Davaları

- Toplu İş Hukuku İlişkileri

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

MİRAS HUKUKU

- Vasiyetname

- Bağışlama Sözleşmeleri

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

- Miras Sözleşmeleri

- İptal, Tenkis ve Tereke Davaları

AİLE HUKUKU

- Boşanma

- Mal Birliğinin Tasfiyesi

- Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page