top of page

Yöneticiler İçin İş Hukuku Eğitimleri

İş hayatında önemli bir yere sahip olan temel haklar ile ilgili olan eğitimlerimiz; personel yöneticileri, işverenler, insan kaynakları departmanı çalışanları için rehber niteliğinde bilgiler sağlamaktadır.

Bu eğitim serisi ile; işverenlerin yükümlülükleri, iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, ücretlendirme ve çalışma süreleri gibi iş hayatının önemli unsurlarını oluşturan konular hakkında detaylı bilgiler verilmekte ve işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği konularında kurum içi uyuşmazlıkların ve çatışmaların engellenmesi hedeflenmektedir. 

Daha uyumlu ve sorunsuz bir çalışma ortamı, işveren ve yöneticilerin yükümlülüklerinin farkında olarak çalışan haklarını gözetmesiyle sağlanabilir.

Eğitim İçeriği

 • İş Hukukunun Temel Kavramları

 • İş Sözleşmesinin Kurulması

 • Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma

 • Rotasyon

 • Ücret Değişiklikleri

 • Çalışan İzin Yönetimi

 • Yıllık İzinler, Doğum İzni

 • Savunma, Uyarı, İhtar Süreci

 • İş İlişkisinin Sona Ermesi

 • İşverenin Borçları

 • Taşeron Çalıştırma

 • Hizmet Kiralaması

 • İş Güvencesi Kapsamı

 • Toplu İşçi Çıkarma

 • İş Sözleşmesi

 • İş Sözleşmesinin Türleri

 • Rekabet Sözleşmeleri

 • Gizlilik Sözleşmeleri

 • Uygulamada İş Davaları

 • Mahkeme Kararları

Hukuk, danışmanlık, kurumsal yönetim
bottom of page